Adatkezelési tájékoztató

Az oldal működtetője: Oké Lapok Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-96254/2016

1. A működtető az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez. Működtető mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a felhasználók személyes adatainak védelmét. Ezen kívül a működtető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, illetve azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

2. A működtető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak legteljesebb körű védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv alábbi rendelkezésének betartásával végzi:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény;

3. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos személyre szabott szolgáltatások nyújtása.

5. A felhasználó hozzájárul, hogy a működtető kezelje személyes és különleges adatait. A működtető kijelenti, hogy a felhasználó által megadott minden adatot, információt, tényt bizalmasan kezel. A működtető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az adatok megadásakor a felhasználó által megismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé.

6. A működtető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

7. A felhasználó által megadott személyes adatok

Email címmel történő regiszrációkor:

  • email cím

Facebook fiókkal történő regisztrációkor:

  • facebook profil azonosító
  • facebook felhasználó név

8. Az adatkezelés időtartama: A felhasználó által kezdeményezett, a regisztrációs fiók törlésére irányuló kérelme után a felhasználói fiók törléséig. Azon felhasználók adatai, akik felhasználói fiókjukat 10 évig nem használják automatikusan törlésre kerülnek.

9. A felhasználó bármikor, indoklás nélkül kérheti adatainak törlését vagy javítását a kapcsolat@mindenoke.hu e-mail címen, vagy írásban, a működtető postacímére küldött ajánlott levél formájában. Ezen kívül a felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatfeldolgozó személyéről, továbbá az adatkezelés egyéb részleteiről. Az adatok törlésére vagy az adatkezelésről kért tájékoztatásra irányuló kérést a működtető a beérkezésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül megválaszolja.

10. A működtető külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa személyes adatokat a működtető dolgozza fel.

11. A működtető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet. (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400)

12. Cookie-k használatával kapcsolatos tudnivalók