MindenOke.hu Általános Szerződési Feltételei
(ÁSZF)

Hatályos ettől a naptól: 2019. 09. 16.

A jelen ÁSZF tartalmazza a MindenOke.hu használatának feltételeit az alábbiak szerint:

1.)    Preambulum

Üdvözöljük oldalunkon!

Kérjük, hogy weboldalunk használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert azzal, hogy belép a www.mindenoke.hu oldalára, elfogadja az ÁSZF feltételeit, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a weboldal használatával, regisztrációval, vagy egyéb más esetben kérdése merülne fel, esetleg Üzleti-, vagy Szakember profilt hozna létre weboldalunkon, úgy kérjük vegye munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

2.)    Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte

Cégnév: Oké Lapok Kft.
Elektronikus levelezési címe:
kapcsolat@mindenoke.hu,
Telefon: +36 70/386-08-83
Székhely címe: 8500 Pápa, Ötödik u. 4.
Levelezési címe: 8500 Pápa, Pf.: 222.
Cégjegyzékszám: 19 09 508729,
nyilvántartást vezető cégbíróság: Veszprém megyei Törvényszék,
statisztikai számjel:
13685140-5814-113-19,
adószám: 13685140-2-19,

a továbbiakban Társaság) által üzemeltetett MindenOke.hu internetes lapon keresztül (a továbbiakban Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének és a Weboldal használatának feltételei:

A Weboldal használat kizárólag a jelen ÁSZF-nek (Általános Hirdetési Feltételek) megfelelően történhet.

A Társaság hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére. Továbbá hirdetésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, azaz a MindenOke.hu internetes oldalon. Jelen ÁSZF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weboldalt, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket, vagy szolgáltatást kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

a.)    Nem írásbeli online szerződés

A Felhasználó és a Társaság között a Szolgáltatások vonatkozásában online szerződés jön létre. Ezt a szerződést a Társaság nem rögzíti, így az a későbbiekben sem lesz elérhető, azonban a szerződés létrejöttét, az elmentett hirdetési adatok, és az igénybe vett szolgáltatások igazolják. Minden Felhasználó köteles a Weboldalra feltöltött tartalmakat archiválni.

A szerződés nyelvezete kizárólag magyar.

b.)   Az ÁSZF módosítása

A Társaság bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatások tartalmát és díját, illetve azok igénybevételének feltételeit, valamint a hirdetések megjelentetésének időtartamát is bármikor módosítsa. A módosítást követően Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja az új ÁSZF-t. Egyoldalú módosításra különösen akkor kerülhet sor, ha megváltozik a jogszabályi környezet, új szolgáltatás kerül bevezetésre, esetleg műszaki-, vagy gazdasági változás indokolja, változnak a hirdetési alapfeltételek, stb. Ha a módosítást követően a Felhasználó nem kívánja továbbra is igénybe venni a szolgáltatásinkat, akkor jogosult megszűntetni jogviszonyát társaságunkkal az ÁSZF rendelkezései szerint.

 1. A Szolgáltatás igénybevétele

Kizárólag cselekvőképes Felhasználók vehetik igénybe szolgáltatásainkat. Felhasználó kizárólag valós és helyes adatokat köteles megadni.

A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja!

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-t, az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit. Továbbá kötelezettséget vállal a ÁSZF betartására.

a.)    Regisztráció

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Weboldalon egyes Szolgáltatások ingyenesek, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.  A Weboldal Szolgáltatásai (hirdetésfeladás, hirdetés megrendelés) kizárólag felhasználói fiók létrehozásával, regisztrációval érhetőek el.

Regisztráció során a Felhasználó önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.

A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy felhasználó nevét és jelszavát olyan helyen őrizze, tárolja, ahol harmadik személy nem férhet hozzá, és soha ne hozza ezen adatokat harmadik személyek tudomására. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

A felhasználói fiók elérhető:

 • a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

Ha a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, akkor Felhasználó köteles e változásokat személyes fiókjában átvezetni, melynek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. Amennyiben a felhasználó regisztrációja során, telefonszámot is rögzíteni kíván a regisztrációs adatok között, a Társaság jogosult ellenőrizni a megadott telefonszám működését, a hitelesség érdekében.

b.)   Felhasználói fiók törlése

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti fiókja törlését. A törléssel megszűnik a Társasággal létesített jogviszonya. Felmondási idő 60 nap, mely a kezdeményezés napjától indul. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Társaság akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Társaság felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így a Szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A regisztráció megszűnésével a Felhasználó hirdetései a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.

Amennyiben megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valós elemeket is tartalmaznak, a Társaság jogosult a Felhasználót a Weboldal használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját. A Társaság felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési, illetve kártérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Társaság kárát maradéktalanul megfizetni. Felhasználói fiók Társaság általi törlése esetén a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek a fiókhoz tartozó hirdetések is.

A Felhasználó és a Társaság között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

c.)    Felhasználó által feltöltött hirdetések törlése

Felhasználó által bármikor törölhetőek a Felhasználó által feltöltött hirdetések a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt. A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén 14 napra „törlés alatt” periódusba kerül, ezt követően a 15. napon véglegesen törlődik, és azt a Társaság a továbbiakban nem tárolja. Az archivált és „törlés alatt” álló hirdetések a Weboldalon kizárólag a hirdetést feladó Felhasználó részére hozzáférhetőek, a Weboldalon harmadik személyek részére hozzáférhetően nem kerülnek közzétételre.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén a Társaság a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni.

d.)   Társaság nem vállal felelősséget

A Szolgáltatás folyamatosságának biztosításának érdekében a Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal és a Szolgáltatások folyamatos elérhetőségéért, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére.

A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független körülmények okoznak.

A Társaság nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weboldal tartalma a Társaságtól függetlenül is módosul.

A Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában.

A Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, a hibásan, vagy hamisan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Felelősséget a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért.

e.)    Üzenetek

A Társaság a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mailcímére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

2.1. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások

A Felhasználók hirdetéseket tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Társaság által üzemeltetett Weboldal „Onlie-Piac”-án és az Ingatlan felületen. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket a Társaság a feltöltéskor megadott régió és kategóriatípustól eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve teheti közzé. Hirdetések feltöltésének feltétele Felhasználói regisztrációhoz kötött.

a.)    Hirdetések elérhetővé válása

Az ÁSZF-nek megfelelő felhasználói hirdetéseket a Társaság a feladásra szolgáló „gomb” Felhasználó által történő használatát követően a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 48 óra múlva teszi közzé és 90 nap időtartamra elérhetővé a Weboldalon. 

b.)   Hirdetések archiválása, eltávolítása

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetések a meghatározott időtartamok elteltével, amennyiben a Felhasználó nem törli azokat, archiválásra kerülnek. Az archivált hirdetéseket a Társaság 180 napos határozott ideig megőrzi, a Felhasználó részére felhasználói fiókjában. A 180 napos időtartam elteltével, a 181. napon az archivált hirdetés automatikusan eltávolításra kerül.

2.2. Ellenérték megfizetése mellett igénybe vehető Szolgáltatások

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletek a Média Ajánlat, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes szolgáltatások leírása tartalmazza.

A megfizetett díjról a Társaság, a számlázz.hu rendszerén keresztül csak bankkártyával fizető Felhasználók részére állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A Társaság a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

Számlamódosítási igényt a Társaság maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el.

Következmények nélkül megszakítható, a vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

A Társaságnak nem felróható okból történő megszűnés esetén, a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési, illetve kártérítési igényt támasztani a Társaság felé, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten megjelölt esetleges megtérítések kivételével.

A jelen pont szerinti Szolgáltatások a 2.1. szerinti Szolgáltatáshoz kapcsolódóan vehetők igénybe, és megszűnnek a rájuk meghatározott időtartam elteltével, továbbá a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb, a jogviszonyok megszűnését eredményező esemény bekövetkezte esetén is.

Amennyiben a megszűnésre azért kerül sor, mert a jelen pont szerinti Szolgáltatás az ÁSZF-el ellentétes hirdetéshez kapcsolódóan került megrendelésre és a hirdetést a Társaság törli, ez a Felhasználónak felróható okból történő megszüntetésnek minősül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett szolgáltatási ellenérték megtérítésére.

A Magánhirdetések és a Céges Hirdetések Szolgáltatásainak díja eltérhet egymástól.

3. Hirdetési alapfeltételek

A Társaság a Weboldalon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket, vagy körülményeket keresni.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Társaság kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Társaság rendszerére.

a.)    A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek

Magánhirdetések: Magánszemélyként a Weboldalon teljesen cselekvőképes és jogképes magánszemélyek hirdethetnek (a továbbiakban: Magánhirdetés).

Céges hirdetések: Céges (a továbbiakban: Céges Hirdetés) hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel.

Céges Hirdetésnek minősül minden olyan hirdetés

a.) melyet a hirdetés feladásakor a Felhasználó ilyenként jelöl meg,

b.) melyet a Társaság a hirdetés tárgyának kategóriája és mennyisége, vagy más ésszerű szempont alapján annak minősít.

A Társaság fenntartja magának a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés Céges Hirdetésnek minősül-e. Amennyiben a Felhasználó új hirdetés feladásával az adott kategóriában átlépi a Céges Hirdetés minősítést megalapozó mennyiségi korlátot, akkor a korábban ingyenesen feladott hirdetései után is köteles megfizetni a Céges Hirdetésekre vonatkozó díjaknak megfelelő díjkülönbözetet.

Reklám jellegű hirdetések: Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék, állás vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos. Kivéve a Társaság előzetes és írásos hozzájárulása esetén.

b.)   A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek

A hirdető felelősségének teljes tudatában kijelenti, hogy hirdetésének közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti.

Álláshirdetések: A mindenoke.hu oldalain kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése a Weboldalon.

Termékek, szolgáltatások: A hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A felkínált vagy keresett terméknek, vagy szolgáltatásnak meg kell felelnie a Társaság adott kategóriára vonatkozó előírásainak. A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek, vagy szolgáltatások hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy átruházható, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak.

Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja a fenti szabályokba ütköző hirdetések közzétételét, valamint a Társaság etikai, erkölcsi alapelveivel ellentétes hirdetések közlését is.

Előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termék vagy szolgáltatás hirdetése:

a Felhasználó köteles nyilatkozni a hirdetésben megjelenő termékleírásban arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett termék vagy szolgáltatás forgalomba hozható.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek:

A termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolt, illetve a termék felhasználási, értékesítési jogával a Felhasználó rendelkezik.

c.)    A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

Egyetlen termék hirdetésenként: egy hirdetésben csak egy termék hirdethető, kivéve, ha cseréről van szó (pl. 2 áru 1-ért) illetve, ha a több terméket egyben, egy közös árral szeretné eladni.

Hirdetés címe: A hirdetés címének a termék, vagy szolgáltatás megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

Hirdetés szövege: A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.

Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Masszázs szolgáltatás hirdetése esetén a feltöltött kép önarcképet, illetve a szolgáltatás nyújtásának helyszínét ábrázolhatja kizárólag. A Társaság jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Továbbá tilos használni az Internetről letöltött katalógusképeket is, kivéve, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.

Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Nyelv: A Weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.

Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különböző kategóriákban, vagy régiókban hirdetni.

Ingatlan hirdetések: Ingatlanra vonatkozó hirdetés feladásának feltétele legalább az érintett ingatlan irányítószámának megadása.

Tilos a Weboldalra olyan tartalmak feltöltése, amelyik

-          jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet, illetve jogellene magatartással kapcsolatos

-          jó erkölcsbe ütközik, vagy arra hív fel, vagy sérti az etikai normákat

-          szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg

-          sérti mások jogát vagy jogos érdekeit

-          ha védjegyoltalomba ütközik

-          ha sérti a szerzői, illetve szellemi alkotáshoz fűződő jogokat

-          személyhez kapcsolódó jogokat

-          megtévesztő információkat tartalmaz

-          a Társaság azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja

-          társkeresési szolgáltatással kapcsolatos

-          Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs

-          Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;

-          Alkohol, alkoholtartalmú italok

-          Dohánytermékek

-          Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer

-          Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék

-          Emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej

-          Károkozó elemeket tartalmazó szoftver

-          Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket

-          Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok

-          Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása

-          Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását, vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak

-          On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai

-          Temetkezési helyek

-          vagy a fentiek gyanúja felmerülhet

 

4.      A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

A Társaság jogosult a Weboldalra feltöltött hirdetéseket egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen ÁSZF-be, illetve jogszabályba ütközik.

A Társaság a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap.

A Társaság a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között együtt működik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Felhasználók a jogsértő hirdetésekkel, információkkal kapcsolatos panaszaikat a Társaság Ügyfélszolgálatának elérhetőségein (kapcsolat@mindenoke.hu) jelezhetik.

Ha a Felhasználó a Társaság megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Társaság által nyújtott Szolgáltatást, a Társaság jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználó kizárására a Weboldalról, ha:

 • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
 • a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
 • a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weboldalt vagy a Szolgáltatást;
 • a Felhasználó a Weboldalon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weboldalt, hogy az a Társaság, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó a Weboldalt, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weboldal módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerül.

Tilos a feladott hirdetés olyan módon történő módosítása vagy szerkesztése, amely a hirdetésben szereplő termék vagy szolgáltatás tárgyára tekintettel tartalmilag új hirdetés feladásának minősülne.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

5.      Felhasználó Felelőssége

A Felhasználó által a Weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Társaság ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weboldalra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik.

A Társaság amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen ÁSZF-be ütközhet, jogosult a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Társaság kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weboldalra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további ÁSZF-be ütköző tevékenységét.

A Társaság jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Társaság a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

A Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Társaságot mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Társaságtól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Társaság helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést megtesz a Társaság jó hírnevének megóvása érdekében.

6.      Szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weboldalon a Társaság által elérhetővé tett minden tartalom szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Társaság ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Társaság jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Társaság előzetes írásos engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Társaság a Weboldal tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felhasználó felelős az általa, a Weboldalra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért.

5.      Szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weboldalon a Társaság által elérhetővé tett minden tartalom szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Társaság ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Társaság jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Társaság előzetes írásos engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Társaság a Weboldal tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felhasználó felelős az általa, a Weboldalra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért.

7.      Elállás és felmondás joga

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő. A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Társaság abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁSZF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Társaság jelen ÁSZF 8. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Társaság által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a Társaság visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Társaság az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Barion szolgáltatás alkalmazásával megfizetett díjakat a Társaság minden esetben Barion szolgáltatással küldi vissza a Felhasználó részére.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Társaság jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Társaság ésszerű költségeit, ha a Társaság a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

8.      Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

A Társaság ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

 • telefonszám: +36 89/311-111
 • székhely, postacím és a panaszügyintézés helye:8500 Pápa, Pf. 222., Képző u. 14. 2/7.
 • elektronikus levelezési cím: kapcsolat@mindenoke.hu

A Társaság a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen postán, illetve e-mail-en fogadja, a telefonos ügyfélszolgálat a Szolgáltatás használatára vonatkozó felhasználói kérdések megválaszolására szolgál, a Szolgáltatások könnyebb használata érdekében. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Társaság a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.

A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. A Társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozók szerint jár el.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

-          a Felhasználó nevét,

-          a lakcímét,

-          a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,

-          a panasz részletes leírását,

-          a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét,

-          a Társaság álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást),

-          a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását,

-          a keltezést (hely és idő)

Az írásbeli panaszt a Társaság annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Társaság megindokolja.

A panasz elutasítása esetén a Társaság írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a Társaság tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Társaság a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint, hogy a Társaság fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó a Társaság válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

Top