MindenOké.hu

Kiadja: Oké Lapok Kft.
8500 Pápa, Pf.: 222.
Tel.: 06-70/386-08-83
E-mail: kapcsolat@mindenoke.hu
Felelős kiadó és szerkesztő: Szabó András
CE/7475-4/2016

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől elzárkózik.
A részünkre leadott anyagokat, írásokat, fotókat változtatás nélkül közöljük, a megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
Jogi vita esetén minden felelősség a Felhasználót, Megrendelőt terheli.

Azzal, hogy belép a www.mindenoke.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

www.mindenoke.hu webszájton ("lap") található tartalom az Oké Lapok Kft. ("kiadó") szellemi tulajdona.

Az Oké Lapok Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

az Oké Lapok Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újra közvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újra közvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Oké Lapok Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az Oké Lapok Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 48 órán belül fogadunk el.
Elmaradt haszon címen sem a kiadó, sem a szerkesztőség nem vonható felelősségre.

Top